Popularność

Nie można mylić powszechności z popularnością. To może nie wyjść nam na dobre. Warto pamiętać, że architektura jest wszędzie. Jednak nie jest taka popularna, ani tym bardziej zauważana. To jest pewnego rodzaju fenomen, który nie jest taki dobry dla tej dziedziny. Architektura to trudna nauka. Trzeba znać się na tym, co projektuje i jak do tego podchodzi. Popularność jednak rośnie. W naszym życiu widzimy architekturę tylko wtedy, gdy zobaczymy piękny i niekonwencjonalny budynek. Widzimy ją także, gdy stajemy przed wyzwaniem wybudowania własnego domu lub innych takich obiektów. Bez użycia architektury się nie obejdzie. Wtedy możemy się tym interesować. Wtedy także poznamy ceny projektów, konkurencję biur architektonicznych oraz inne takie zagadnienia, które wpływają na popularność. Statystyczny Kowalski jednak nie ma takich wymagań. On nie codziennie udaje się do biura architektonicznego po taki projekt. To zależy także od naszego statusu społecznego. Jednak brak popularność w niczym nie przeszkadza.