Nieuchronna Hipoteka

hipotekaHipoteka od wielu lat była jednym ze sposobów zabezpieczenia się, na wypadek gdyby osoba która bierze od banku zobowiązanie, nagle straciła wiarygodność, wówczas bank nie naraża się na żadne straty finansowe, a hipotekę można sprzedać w poczet długu. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o cały system. Nieruchomość systemowa którą może być dom, należy do dłużnika, sytuacja zmienia się w momencie gdy jesteśmy coś winni bankowi, nie chodzi tutaj o jakieś parę złotych, zazwyczaj kwota jest bardzo wysoka, i dlatego też zajęcie hipoteki jest wówczas świetnym rozwiązaniem, które się po prostu sprawdza. Mimo wszystko chodzi w końcu o to że wierzyciel ma zawsze pierwszeństwo. Jeśli zastanawiamy się nad umową hipoteczną to pamiętajmy że w prawie wyróżniamy 3 rodzaje hipoteki umowną, ustawową, oraz przymusową. Przymusowa hipoteka to nic innego jak zabezpieczenie się banku na wypadek naszej wtopy. Wierzytelność ta musi być przede wszystkim związania z tytułem wykonawczym, tak naprawdę to właściciel nie musi być o niej informowany, i wszystko może się dziać za jego plecami, nie jest bowiem powiedziane, że trzeba kogokolwiek informować na wypadek zaistniałej sytuacji. Tak naprawdę będąc nieświadomi możemy zawalić termin płatności, i sprowadzić na siebie oraz rodzinę problemy, związane z bankiem. Oni nie dadzą za wygraną, więc jeśli się im narazimy, to możemy być pewni że dobiorą się nam do skóry, oraz że nasza hipoteka może stać się wówczas obiektem licytacji, oraz przejęcia, i wszystko jest jak najbardziej zgodne z prawem.

Post Tagged with , ,