Dziedzina

Dziedziną życia stają się takie nauki, które widoczne są w naszym otoczeniu i są w masowym ujęciu, czyli dotyczą całego świata. Architektura doskonale pasuje do takiej grupy. Spełnia ona wszelkie takie wymagania oraz pokazuje, że bez architektury nie byłoby normalnego świata oraz naszej infrastruktury. Nie tylko budynki są przecież projektowane. Także drogi, mosty, oraz inne konstrukcje powstają dzięki takiej architekturze. Dziedzina życia to prestiżowy termin, który daje nam pewnego rodzaju pogląd na to, jak możemy traktować takie aspekty. Nie jest to jednak takie trudne. Sami wiemy, że niektóre nauki oraz dziedziny w naszym życiu są dla nas dobre i pracują tylko po to, aby móc polepszyć byt oraz zakres naszego życia. Nie każdy jednak to rozumie i nie każdy może się do nich przygotować. Dlatego ta dziedzina i termin powinny nieco pomóc. Taki jest cel oraz pewnego rodzaju geneza. Nie można o niej zapominać. Architektura to nie jedyna dziedzina, która została tak nazwana. Także budownictwo zalicza się do tej grupy.